Prawo jazdy dla osoby chorej na cukrzycę

Pytanie do lekarza diabetologa:

lekarz diabetolog warszawa prawo jazdyCzy osoba chora na cukrzycę dostanie prawo jazdy, i na jakich zasadach? Czy lekarz może nie zgodzić się na wydanie prawa jazdy?

Lekarz diabetolog odpowiada:

POSTĘPOWANIE ORZECZNICZE WOBEC KIEROWCÓW Z CUKRZYCĄ

Regulacja prawna – załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o kierowanie pojazdami i kierowców ( tzw prawo jazdy dla osób z cukrzycą). Najważniejsze informacje z tego rozporządzenia to:

1. Lekarz ocenia ryzyko bezpieczeństwa ruchu drogowego i uwzględnia je w orzeczeniu lekarskim.

2. Lekarz musi uzyskać opinię diabetologa, w tym opinię o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami dla:

 • osób ubiegający się lub posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem
 • wykonujących transport drogowy,
 • kierującym pojazdem uprzywilejowanych bądź przewożących wartości pieniężne.

 3. Lekarz może ubiegać się o opinię specjalisty diabetologa w przypadku wątpliwości diagnostyczno-orzeczniczych, gdy:

 • pacjent ma mała wiedzę o cukrzycy, leczeniu i powikłaniach
 • pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarskich, a szczególnie gdy nie prowadzi samokontroli lub nie stosuje leczenia
 • ma udokumentowaną w dzienniczku pomiarów cukru hipoglikemie, tj wartość glikemii poniżej 70 mg/dl przekraczające 10% pomiarów
 • pacjent ma źle wyrównaną cukrzycę tj Hba1c (hemoglobina glikowana) powyżej 8%

4. Diabetologa w ramach konsultacji ocenia:

 • wiedzę pacjent o cukrzycy, leczeniu, powikłaniach
 • umiejętność samokontroli
 • ocenia świadomość hipoglikemii i umiejętność jej zapobiegania i przeciwdziałania
 • ocenia odczuwanie objawów hipoglikemii
 • ocenia ryzyko hipoglikemii
 • ocenia występowanie powikłań ze strony narządu wzroku, układu nerwowego oraz sercowo-naczyniowego

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIE DO PROWADZENIA POJAZDÓW

1. W grupie kierowców kategorii: AM, A1, A2, A, B, B1, B+E, T:

 • Nawracająca ciężka hipoglikemie ( tj co najmniej 2 przypadki ciężkiej hipoglikemii w okresie ostatnich 1 2 miesięcy)
 • -nieświadomość hipoglikemii

 2. W grupie kierowców kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub tramwaj, transport drogowy, pojazd uprzywilejowany:

 • jakikolwiek przypadek ciężkiej hipoglikemii
 • nieświadomość hipoglikemii
 • Inne powikłania cukrzycy wykluczające możliwość prowadzenia pojazdów

Każda osoba z cukrzycą, niezależnie od typu i sposobu terapii musi współuczestniczyć w leczeniu swojej choroby. Właściwa edukacja pacjenta umożliwia mu kontrolowanie choroby, unikanie hipoglikemii i hiperglikemii poprzez przestrzeganie zaleceń, diety i prowadzenia samokontroli.

Uważaj na drodze!

najlepszy lekarz diabetolog warszawaprywatny gabinet lekarski cukrzyca diabetolog warszawa mokotów

 

 

diabetolog lekarz cukrzyca warszawa mokotow najlepszy partykuły

Leczenie cukrzycy Warszawa:

 • https://www poradniacukrzycowa pl/prawo-jazdy-dla-osoby-chorej-na-cukrzyce/
 • czy z cukrzycą mozna robic prawo jazdy kat c
 • prawo jazdy ukrycie cukrzycy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *