Prawo jazdy dla osoby chorej na cukrzycę

Pytanie do lekarza diabetologa:

lekarz diabetolog warszawa prawo jazdyCzy osoba chora na cukrzycę dostanie prawo jazdy, i na jakich zasadach? Czy lekarz może nie zgodzić się na wydanie prawa jazdy?

Lekarz diabetolog odpowiada:

POSTĘPOWANIE ORZECZNICZE WOBEC KIEROWCÓW Z CUKRZYCĄ

Regulacja prawna – załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o kierowanie pojazdami i kierowców ( tzw prawo jazdy dla osób z cukrzycą). Najważniejsze informacje z tego rozporządzenia to:

1. Lekarz ocenia ryzyko bezpieczeństwa ruchu drogowego i uwzględnia je w orzeczeniu lekarskim.

2. Lekarz musi uzyskać opinię diabetologa, w tym opinię o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami dla:

 • osób ubiegający się lub posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem
 • wykonujących transport drogowy,
 • kierującym pojazdem uprzywilejowanych bądź przewożących wartości pieniężne.

 3. Lekarz może ubiegać się o opinię specjalisty diabetologa w przypadku wątpliwości diagnostyczno-orzeczniczych, gdy:

 • pacjent ma mała wiedzę o cukrzycy, leczeniu i powikłaniach
 • pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarskich, a szczególnie gdy nie prowadzi samokontroli lub nie stosuje leczenia
 • ma udokumentowaną w dzienniczku pomiarów cukru hipoglikemie, tj wartość glikemii poniżej 70 mg/dl przekraczające 10% pomiarów
 • pacjent ma źle wyrównaną cukrzycę tj Hba1c (hemoglobina glikowana) powyżej 8%

4. Diabetologa w ramach konsultacji ocenia:

 • wiedzę pacjent o cukrzycy, leczeniu, powikłaniach
 • umiejętność samokontroli
 • ocenia świadomość hipoglikemii i umiejętność jej zapobiegania i przeciwdziałania
 • ocenia odczuwanie objawów hipoglikemii
 • ocenia ryzyko hipoglikemii
 • ocenia występowanie powikłań ze strony narządu wzroku, układu nerwowego oraz sercowo-naczyniowego

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIE DO PROWADZENIA POJAZDÓW

1. W grupie kierowców kategorii: AM, A1, A2, A, B, B1, B+E, T:

 • Nawracająca ciężka hipoglikemie ( tj co najmniej 2 przypadki ciężkiej hipoglikemii w okresie ostatnich 1 2 miesięcy)
 • -nieświadomość hipoglikemii

 2. W grupie kierowców kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub tramwaj, transport drogowy, pojazd uprzywilejowany:

 • jakikolwiek przypadek ciężkiej hipoglikemii
 • nieświadomość hipoglikemii
 • Inne powikłania cukrzycy wykluczające możliwość prowadzenia pojazdów

Każda osoba z cukrzycą, niezależnie od typu i sposobu terapii musi współuczestniczyć w leczeniu swojej choroby. Właściwa edukacja pacjenta umożliwia mu kontrolowanie choroby, unikanie hipoglikemii i hiperglikemii poprzez przestrzeganie zaleceń, diety i prowadzenia samokontroli.

Uważaj na drodze!

najlepszy lekarz diabetolog warszawaprywatny gabinet lekarski cukrzyca diabetolog warszawa mokotów

 

 

diabetolog lekarz cukrzyca warszawa mokotow najlepszy partykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *